in English 中文
分析系统总数 8 浏览

搜索引擎更新分析系统

哪些网站在搜索结果中的排名上升到前十位,而哪些又下降了。每个搜索引擎都有自己独特的更新风格,这在相应的分析系统很好地体现了出来。搜索引擎更新的分析系统每日监测140个搜索请求的前10个链接的排名并进行比较。
2周 | | 半年 | 全年 | 所有天
所有搜索引擎 | Baidu | ChinaSo | easou | Google | 360 | SOGOU | SOSO
23.6 ▲4.3
15.4 ▼2.6
11.6 ▼8.7
11.6 ▼8.4
6.3 ▲3.5
6.2 ▲1.4
5.2 ▼1
  • 0−5
  • 5−10
  • 10−20
  • 20−30
  • 30−40
  • > 40
日期
01/17 6.2 23.6 5.2 15.4 6.3 11.6 11.6
01/16 4.8 19.3 6.2 18.0 2.8 20.3 20.0
01/15 6.6 25.7 5.3 9.8 7.1 14.8 14.6
01/14 6.1 24.5 5.1 10.1 7.1 17.1 17.0
01/13 6.8 23.7 6.0 11.9 7.2 16.6 14.6
01/12 7.4 24.6 7.9 11.7 11.0 15.5 15.7
01/11 6.7 22.1 4.1 8.9 5.9 15.9 15.0
01/10 5.7 26.6 8.5 9.5 14.9 18.4 17.4
01/09 6.1 27.0 2.5 8.5 11.1 24.4 25.7
01/08 6.0 30.9 6.8 9.0 8.7 15.8 15.1
01/07 4.7 26.4 6.5 8.1 8.8 16.0 16.6
01/06 5.7 25.3 41.8 9.3 9.8 16.1 16.5
01/05 5.6 27.3 22.5 12.0 8.7 17.0 16.5