in English 中文
分析系统总数 8 浏览

搜索引擎更新分析系统

哪些网站在搜索结果中的排名上升到前十位,而哪些又下降了。每个搜索引擎都有自己独特的更新风格,这在相应的分析系统很好地体现了出来。搜索引擎更新的分析系统每日监测140个搜索请求的前10个链接的排名并进行比较。
2周 | | 半年 | 全年 | 所有天
所有搜索引擎 | Baidu | ChinaSo | easou | Google | 360 | SOGOU | SOSO
28.3 ▼1.8
22.3 ▲6.2
21.3 ▲4.6
12.6 ▼0.4
10.9 ▲2.3
8.4 ▼0.5
0.0  
  • 0−5
  • 5−10
  • 10−20
  • 20−30
  • 30−40
  • > 40
日期
09/22 8.4 28.3 0.0 12.6 10.9 22.3 21.3
09/21 8.9 30.1 0.0 13.0 8.6 16.1 16.7
09/20 22.0 54.5 0.0 10.1 10.0 17.8 17.7
09/19 8.8 33.3 0.0 10.4 7.8 12.0 12.7
09/18 7.1 27.5 0.0 11.5 11.1 12.1 11.7
09/17 5.0 28.1 0.0 10.0 9.4 11.1 12.0
09/16 10.6 32.6 0.0 9.7 18.3 10.6 11.2
09/15 9.7 26.6 0.0 11.1 7.0 13.0 12.2
09/14 10.5 29.8 0.0 10.4 13.0 11.4 10.8
09/13 12.9 29.8 0.0 10.1 7.9 10.6 11.5
09/12 14.9 29.4 0.0 16.8 11.9 13.8 13.7
09/11 7.3 30.4 0.0 16.1 12.8 19.8 21.6
09/10 7.3 28.4 0.0 8.8 11.8 10.4 12.0
09/09 8.6 30.9 0.0 9.7 7.1 12.3 12.3