in English 中文
分析系统总数 8 浏览

搜索引擎更新分析系统

哪些网站在搜索结果中的排名上升到前十位,而哪些又下降了。每个搜索引擎都有自己独特的更新风格,这在相应的分析系统很好地体现了出来。搜索引擎更新的分析系统每日监测140个搜索请求的前10个链接的排名并进行比较。
2周 | | 半年 | 全年 | 所有天
所有搜索引擎 | Baidu | ChinaSo | easou | Google | 360 | SOGOU | SOSO
24.8 ▼3
17.3 ▲3.0
16.0 ▲1.7
11.0 ▼1.7
9.1 ▼4.5
9.1 ▼3.1
5.2 ▲2.6
  • 0−5
  • 5−10
  • 10−20
  • 20−30
  • 30−40
  • > 40
日期
09/24 9.1 24.8 9.1 11.0 5.2 17.3 16.0
09/23 12.2 27.8 13.6 12.7 2.6 14.3 14.3
09/22 7.7 34.5 6.7 11.7 7.1 12.5 12.6
09/21 5.5 28.4 6.3 11.0 3.0 14.4 14.4
09/20 7.0 23.2 9.3 12.7 2.4 13.7 13.9
09/19 3.7 26.6 9.4 10.8 3.4 23.0 22.4
09/18 4.3 28.1 4.3 10.0 4.5 12.1 12.7
09/17 5.1 22.8 5.7 10.9 2.8 13.4 13.8
09/16 6.1 21.3 9.0 13.1 2.5 11.2 11.8
09/15 7.2 29.2 9.0 11.0 2.3 14.2 15.8
09/14 9.8 32.0 10.3 10.5 0.9 19.9 20.3
09/13 7.9 25.4 6.8 8.6 3.3 17.1 16.4
09/12 6.0 22.2 6.2 9.6 3.2 18.0 16.8
09/11 5.8 28.7 8.2 9.1 2.9 13.7 12.8