in English 中文
分析系统总数 8 浏览

搜索引擎更新分析系统

哪些网站在搜索结果中的排名上升到前十位,而哪些又下降了。每个搜索引擎都有自己独特的更新风格,这在相应的分析系统很好地体现了出来。搜索引擎更新的分析系统每日监测140个搜索请求的前10个链接的排名并进行比较。
2周 | | 半年 | 全年 | 所有天
所有搜索引擎 | Baidu | ChinaSo | easou | Google | 360 | SOGOU | SOSO
23.4 ▼2.2
18.3 ▼1.9
13.4 ▼0.1
13.2 ▼1.6
12.6 ▼1.7
12.4 ▲1.2
11.9 ▲5.1
  • 0−5
  • 5−10
  • 10−20
  • 20−30
  • 30−40
  • > 40
日期
06/22 13.2 23.4 18.3 12.4 11.9 12.6 13.4
06/21 14.8 25.6 20.2 11.2 6.8 14.3 13.5
06/20 7.2 26.8 6.5 10.4 6.7 22.4 23.0
06/19 11.6 21.5 19.1 10.0 4.2 10.0 9.8
06/18 8.5 21.5 7.9 8.7 4.0 7.5 10.6
06/16 12.6 20.8 15.7 9.5 6.1 10.9 11.1
06/15 10.9 26.8 15.4 9.4 15.9 13.6 12.5
06/14 8.3 22.4 9.1 8.8 9.7 10.8 10.6
06/13 5.8 23.6 7.2 10.6 8.4 13.8 13.9
06/12 6.0 21.1 5.5 10.0 8.2 21.9 21.7
06/11 6.8 19.0 11.8 9.8 10.3 12.0 13.0
06/10 7.2 16.2 9.8 9.4 8.8 13.4 12.8
06/09 8.4 21.4 4.8 9.6 6.9 12.6 14.0