in English 中文
分析系统总数 8 浏览

搜索引擎更新分析系统

哪些网站在搜索结果中的排名上升到前十位,而哪些又下降了。每个搜索引擎都有自己独特的更新风格,这在相应的分析系统很好地体现了出来。搜索引擎更新的分析系统每日监测140个搜索请求的前10个链接的排名并进行比较。
2周 | | 半年 | 全年 | 所有天
所有搜索引擎 | Baidu | ChinaSo | easou | Google | 360 | SOGOU | SOSO
73.2 ▲29.5
15.5 ▼0.6
15.4 ▼0.9
12.2 ▼5.1
8.1 ▲2.1
6.5 ▼0.5
5.9 ▲3.3
  • 0−5
  • 5−10
  • 10−20
  • 20−30
  • 30−40
  • > 40
日期
11/19 6.5 73.2 8.1 12.2 5.9 15.4 15.5
11/18 7.0 43.7 6.0 17.3 2.6 16.3 16.1
11/17 8.5 26.8 6.6 17.2 4.1 15.7 14.1
11/16 8.0 26.7 9.8 17.0 10.5 18.6 18.0
11/15 6.9 30.6 9.3 25.0 8.5 13.6 14.4
11/14 5.9 21.8 3.6 19.3 7.9 20.7 20.1
11/13 8.4 26.3 6.9 18.4 3.1 14.3 15.1
11/12 9.1 28.8 7.6 14.3 4.1 14.8 14.3
11/11 7.6 24.2 4.7 19.5 3.1 13.6 13.3
11/10 5.4 23.1 3.4 14.9 4.0 12.3 12.1
11/09 7.5 21.2 5.2 19.3 1.1 15.5 16.1
11/08 8.5 23.0 5.1 19.3 1.2 17.5 15.8
11/07 6.6 27.9 4.3 15.9 3.6 27.2 27.6
11/06 5.3 20.0 3.5 20.1 2.3 16.4 14.9