in English 中文
分析系统总数 8 浏览

搜索引擎更新分析系统

哪些网站在搜索结果中的排名上升到前十位,而哪些又下降了。每个搜索引擎都有自己独特的更新风格,这在相应的分析系统很好地体现了出来。搜索引擎更新的分析系统每日监测140个搜索请求的前10个链接的排名并进行比较。
2周 | | 半年 | 全年 | 所有天
所有搜索引擎 | Baidu | ChinaSo | easou | Google | 360 | SOGOU | SOSO
18.6 ▲9.1
17.1 ▼1.7
17.0 ▼1.8
12.0  
6.7 ▼2
6.5 ▼2.5
6.4 ▼7.1
  • 0−5
  • 5−10
  • 10−20
  • 20−30
  • 30−40
  • > 40
日期
03/19 6.7 18.6 6.4 12.0 6.5 17.0 17.1
03/18 8.7 9.5 13.5 12.0 9.0 18.8 18.8
03/17 10.2 24.4 15.3 13.1 16.3 18.4 17.0
03/16 8.5 13.6 12.4 14.7 6.1 18.0 17.7
03/15 10.3 16.6 8.5 13.0 13.4 14.1 13.5
03/14 10.6 13.2 11.6 14.4 9.4 21.1 20.7
03/13 5.3 19.4 13.2 13.8 9.2 16.7 14.0
03/12 7.9 11.6 11.6 12.2 7.7 19.3 17.3
03/11 9.2 17.0 8.5 13.8 10.4 5.0 6.3
03/10 8.3 16.0 7.6 13.6 14.3 12.7 12.2
03/09 8.3 14.0 12.6 28.0 9.1 17.7 15.2
03/08 10.8 19.6 10.3 24.9 12.3 17.1 14.6
03/07 9.5 15.2 10.5 24.3 14.9 20.5 19.4